ЧЛЕНСТВО

Нови членове в Сдружение за защита на българските производители и търговци се приемат с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет след отправено писмено заявление по образец.

Може да изтеглите образеца от ТУК .