ЗАЩИТА И НАПРЕДЪК!

Сдружение за защита на българските производители и търговци е неправителствена, доброволна и независима  организация на юридически и физически лица, работеща в обществена полза и имаща  за основна цел да подпомага и защитава частната инициатива на българските предприемачи и търговци, да представлява техните икономически и социални интереси пред държавни органи и други организации,  да осигурява подобрен достъп до правосъдието и  демократичните ценности на Европа.


Сдружение за защита на българските производители и търговци преследва изключително полезна за цялото общество цел: да се  посрещнат предизвикателствата на промените в икономическото развитие на  България и се спомогне за интегрирането на България в Европа и света  чрез борба с бюрокрацията, корупцията и рекета, формиране на съвременен стил на работа и приобщаване към европейските икономически структури с отчитане  националната идентичност, историческо наследство и духовните ценности на българина.